Advocaat Tahir Elçi

PERSBERICHT

Advocaat Tahir Elci (Turkije) doodgeschoten. Nederlandse advocaten geschokt

Amsterdam, 30 november 2015

Fair Trial Watch (FTW) en Lawyers for Lawyers (L4L) zijn diep geschokt door het overlijden van hun collega-advocaat Tahir Elci, deken van de Orde van Advocaten van Diyarbakir in Zuidoost-Turkije, op zaterdag 28 november 2015. Elci werd meteen na een persconferentie op klaarlichte dag door het hoofd geschoten en overleed ter plekke.

Tijdens voormelde persconferentie riep Elci, een alom gerespecteerd mensenrechtenadvocaat, op om een einde te maken aan de oplopende geweldcyclus die Turkije al maanden in zijn greep heeft.

Elci heeft zich vanaf 1992 onvermoeibaar en met gevaar voor eigen leven ingezet voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen in Zuidoost-Turkije, veroorzaakt door de strijd tussen het Turkse leger en de PKK. Hij heeft verschillende zaken bepleit bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Tijdens de recente onrust in Zuidoost-Turkije heeft hij in zijn hoedanigheid als Deken van de Orde van Advocaten van Diyarbakir fact finding-missies georganiseerd en mensenrechtenschendingen gedocumenteerd.

Fair Trial Watch en Lawyers for Lawyers maken zich al geruime tijd ernstig zorgen om de toenemende straffeloosheid en talloze mensenrechtenschendingen in Turkije. Vorige maand nog brachten zij dit punt, samen met enkele advocaten uit Turkije, door middel van een petitie onder de aandacht bij de Tweede Kamer. De moord op Tahir Elci is een tragisch en treffend voorbeeld van deze escalerende situatie.

PRESS STATEMENT

Lawyer Tahir Elci (Turkey) killed. Lawyers from the Netherlands shocked

Amsterdam, 30 November 2015

Fair Trial Watch (FTW) and Lawyers for Lawyers (L4L) are deeply shocked by the death of their colleague, lawyer Tahir Elci, President of the Bar Association of Diyarbakir in southeast Turkey. Elci was shot in the head in broad daylight on Saturday 28 November, immediately after a press conference and died on the spot.

During the press conference, Elci, a widely respected human rights lawyer, called for an end to the rising violence which has held Turkey in its grip for months.

Since 1992, Elci worked tirelessly and with a risk to his own life for the victims of human rights violations in south-eastern Turkey, caused by the conflict between the Turkish army and the PKK. He brought several cases before the European Court of Human Rights. During the recent turmoil in South-East Turkey, he organized, in his capacity as Dean of the Bar Association of Diyarbakir, fact- finding missions and documented human rights violations.

FTW and L4L have for some time had grave concerns about the increasing impunity and numerous human rights violations in Turkey. Last month, FTW and L4L, together with some Turkish lawyers, brought these matters to the attention of the Dutch Parliament by means of a petition. The murder of Tahir Elci is a tragic and striking example of this escalating situation.