De Stichting Fair Trial Watch (FTW) heeft als doel het wereldwijd bevorderen
van een eerlijke procesgang voor iedereen.

De verdediging en bescherming van ieders recht op een eerlijke en openbare behandeling van de zaak binnen een redelijke termijn door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld, is een voorwaarde voor een eerlijke procesgang (fair trial). Iedereen tegen wie vervolging is ingesteld, behoort voor onschuldig te worden gehouden, totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.

Fair Trial Watch tracht haar doel te verwezenlijken door:

Trial Observation & Monitoring

Het waarnemen en monitoren van rechtszaken op verzoek van advocaten, rechterlijke macht, internationale organisaties en niet-gouvernementele organisaties en vervolgens publicatie van de bevindingen dienaangaande.

Fact Finding Missions

Het organiseren en uitvoeren van onderzoeksmissies naar landen waar sprake is van een vermoeden van schending van een eerlijke procesgang en publicatie van de bevindingen hierover.

Kennisuitwisseling

Het uitwisselen van kennis met advocaten, rechterlijke macht, internationale organisaties en niet-gouvernementele organisaties. De vergaarde kennis en het opgebouwde netwerk, tijdens het monitoren van verschillende procedures, worden zoveel mogelijk gedeeld met advocaten, rechterlijke macht, internationale organisaties en niet-gouvernementele organisaties.

Lectures & Seminars

Het organiseren van lezingen, seminars, debatten en trainingen.
Fair Trial Watch is bij het verrichten van haar werkzaamheden onafhankelijk van nationale overheden en politieke organisaties.

Uitgelicht