Lawyers for Lawyers en Fair Trial Watch monitoren proces in Turkije tegen advocaten, waaronder Ramazan Demir

Op woensdag 22 juni begint in Istanbul de strafzaak tegen advocaat Ramazan Demir, die al twee maanden vastzit op verdenking van terroristische activiteiten. Demir verdedigde eerder zowel journalisten als advocaten die door de Turkse overheid in massa-terrorismeprocessen worden vervolgd. Ook trad hij op voor de Nederlandse journaliste Fréderike Geerdink. Lawyers for Lawyers en Fair Trial Watch zullen het proces in Istanbul monitoren.

Arrestatie 11 advocaten in maart 2016

Ramazan Demir staat terecht samen met Ayşe Acinikli, İrfan Arasan, Hüseyin Boğatekin, Şefik Çelik, Adem Çalışçı, Tamer Doğan, Mustafa Ruzgar, Ayşe Gösterişlioğlu, Sinan Zincir, Raziye Ozturk, allen leden van de OHD, de Vereniging van Advocaten voor Vrijheid. Zij worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het maken van propaganda voor een terroristische organisatie.

De advocaten werden op 16 maart 2016 met veel machtsvertoon gearresteerd waarbij hun huizen en kantoren werden doorzocht. Enkele dagen na hun arrestatie werden ze vrijgelaten, maar Ramazan Demir en Ayşe Acinikli werden opnieuw gearresteerd en zitten sindsdien in voorarrest.

Verhoord over internationale procedures

Tijdens hun verhoor werden de advocaten ondervraagd over werkzaamheden die zij eerder hadden verricht, zoals de klachten die zij bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens hadden ingediend over mensenrechtenschendingen door het Turkse leger tijdens de belegering van steden in Oost-Turkije, waar overwegend Koerden wonen. Ook moesten zij vragen beantwoorden over hun bezoek aan gedetineerde cliënten en over interviews die ze hadden gegeven aan (Westerse) media, de activiteiten voor de TUAD (een vereniging van en voor familieleden van (gewetens)gevangenen), Twitter berichten over zaken bij het Europese Hof, de verdediging van Gezi-activisten, contacten met internationale beroepsgenoten en civiele organisaties.

Het proces past in een reeks van terrorismeprocessen die de Turkse regering voert tegen haar burgers: journalisten, vakbondsleden, mensenrechtenactivisten, parlementariërs, academici en studenten die zich inzetten voor een vreedzame oplossing van de Koerdische kwestie en voor vrijheid van meningsuiting.

Advocaten vervolgd vanwege hun werk

Dat ook advocaten (en officieren van justitie, en rechters) al jaren het doelwit van vervolging zijn, wordt nogal eens onderbelicht. Advocaten worden vervolgd voor hun werkzaamheden als advocaat: zij worden geïdentificeerd met hun cliënten of met de zaak van hun cliënten. Dit is in strijd met de VN Basic Principles on the Role of Lawyers. Het niet in vrijheid kunnen uitoefenen van het beroep van advocaat raakt de wortels van de rechtstaat.

Note to the editor, not for publication:
LET OP mededeling voor de redactie: Graag embargo tot woensdag 22 juni 2016 – 5:00 uur

Voor inlichtingen hieromtrent graag bellen met ondergetekende Ms Adrie van de Streek, Executive Director Lawyers for Lawyers+31 (0) 62 62 743 90, www.lawyersforlawyers.nl

Ms Newal Çiftçi, Voorzitter van Fair Trial Watch
+31 (0)70 219 22 40 www.fairtrialwatch.org

Lawyers for Lawyers (L4L) is an independent and non-political Dutch foundation that seeks to promote the proper functioning of the rule of law by pursuing freedom and independence of the legal profession. L4L has Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations.

Fair Trial Watch is an independent and non-political Dutch Foundation that promotes a fair trial for everybody and anybody around the world.